Zakończyliśmy prace demontażowe i montażowe 2 sztuk wentylatorów młynowych typu WPM 87/2,3  dla jednej z polskich elektrociepłowni. Wentylatory młynowe produkcji KamagTech Sp. z o.o. wyposażone w panewki sferyczne po przejściu  72 godzinnych prób rozruchowych zostały dopuszczone do pracy w ruchu ciągłym.