Wentylatory osiowe spalin do stosowania w kotłach parowych

Wentylatory osiowe typu WOR

Wentylatory typu WOR są stosowane głównie jako wentylatory powietrza w kotłach parowych o wydajnościach 380, 420, 650 t/h opalanych węglem kamiennym, brunatnym i olejem. Poza tym są stosowane jako wentylatory technologiczne do przetłaczania czystego powietrza w temperaturach nie przekraczających 50 0C., gdzie są wymagane zmienne warunki pracy. Wentylatory typu WOR mają nastawne w biegu łopatki wirnika. Regulacja tego typu zapewnia największe sprawności przy częściowych obciążeniach wentylatora w szerokim obszarze parametrów. Obudowa wentylatorów jest całkowicie spawana z kierownicami niewymienialnymi. Wentylator ma układ poziomy , wlot powietrza odbywa się poprzez kolano wlotowe.

Wał jest podparty w łożyskach tocznych , smarowanych smarem stałym albo olejowym. Łopatki wirnika są wykonane ze stopu aluminium ,odlewane są w kokilach i są przykręcane do trzpieni regulacyjnych 4 śrubami stalowymi. Piasta wirnika jest wykonana w postaci jednolitego pierścienia stalowego przyspawanego do tarczy nośnej wirnika. Każda zmiana położenia łopatek wirnika odbywa się za pomocą mechanizmu regulacyjnego typu mechanicznego, wbudowanego w piastę wirnika. Dźwignia napędowa mechanizmu regulacji jest wyprowadzona na zewnątrz obudowy wentylatora i jest napędzana za pomocą serwomotoru. Do napędu wentylatorów stosuje się silniki zwarte o obudowie zamkniętej.

Rysunek wentylatora typu WOR

Dane techniczne

Wielkości wentylatorów:

 • WOR – 1600/071x2 - dwustopniowy
 • WOR – 1700/1000 - jednostopniowy
 • WOR-2500/074 - jednostopniowy
Typ wentylatoraWOR 1600/071x2WOR 1700/1000WOR 2500/074
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)115110110
Moment zamachowy wentyl. (kG x m2)15003803350
Silnik moc (KW) / prędkość obrotowa(obr/min)750/1480400/1480500/735
Temperatura pracy(0C) 404040
CzynnikChemicznie obojętnyChemicznie obojętnyChemicznie obojętny
Masa wentylatora bez silnika9000140016200
Masa części wirujących350014002074

Parametry przepływowe

Typ wentylatoraWydajność (m3/s)Spiętrzenie całkowite (kG/m2)Sprawność maksymalna
WOR 1600/071x2508550,82
WOR 1700/1000593000,84
WOR 2500/07497,53200,78

Wentylatory osiowe typu WOR do stosowania w komorach klimatyzacyjnych i przy wentylacji dużych obiektów

Wentylatory tego typu są przystosowane wyłącznie do pracy wyłącznie na tłoczeniu. Wentylator tego typu składa się wyłącznie z obudowy, wirnika, leja wlotowego, ułożyskowania i podstawy. Wewnątrz obudowy znajduje się rdzeń , w którym osadzone jest jedno łożysko. Elementem nośnym rdzenia są kierownice. Drugie łożysko spoczywa na podporze w części wlotowej. Wentylator jest napędzany poprzez przekładnię pasowo – klinową . Silnik jest ustawiony na ssaniach naciągowych obok wentylatora z jego lewej lub prawej strony. Do napędu wentylatorów stosowane są silniki trójfazowe, o obudowie zamkniętej na łapach. Obudowa wraz z podpora przedniego łożyska jest ustawiona na wspólnej podstawie ( ramie). Wentylatory tego typu mogą by ć wykonane w wersji skróconej bez dyfuzora. Typoszeregi wentylatorów : WOR 125, WOR – 160, WOR-200.

Parametry przepływowe

 • Wydajność w zakresie od 12,5 – 70 m3/s
 • Spiętrzenie całkowite w zakresie od 15 – 65 kG/m2
 • Sprawność całkowita - 0,78

Wentylatory osiowe typu AP

Wentylatory tego typu stosowane są głównie jako wentylatory powietrza stosowane w kotłach energetycznych. Budową są zbliżone do wentylatorów typu WOR, ale regulacja w biegu ustawienia łopatek wirnika odbywa się poprzez mechanizm hydrauliczny. Mechanizm sterujący zamontowany jest do wieńca koła wirnika, co pozwala na wspólną pracę (wirowanie) podczas ruchu wentylatora. Tego typu rozwiązanie pozwala to na optymalizację parametrów pracy wentylatora. W skład wentylatora wchodzą następujące elementy:

 • Obudowa wentylatora
 • Kolano wlotowe
 • Dyfuzor
 • Wirnik wraz z hydraulicznym mechanizmem nastawiania łopatek
 • Oprawa żeliwnej układu łożyskowania
 • Wał podparty w łożyskach walcowych
 • Sprzęgło
 • System smarowania
 • Układ grzewczy

W skład wirnika wchodzą :

 • Koło wirnikowe
 • Łopatki wykonane ze stopu aluminium
 • Mechanizm przestawiania łopatek

Wlot kolanowy wentylatora wraz z dyfuzorem są konstrukcją spawaną niedzieloną, natomiast obudowa wentylatora i obudowa kierownicy z uwagi na duże elementy montażowe stanowi konstrukcję spawaną dwudzielną.

Wentylatory osiowe typu ID

Wentylatory tego typu stosowane są głównie w instalacjach odpylania spalin i służą do przetłaczania spalin z kotłów do absorbera płuczki mokrej. Wentylatory tego typu wyposażone są w regulacyjny hydrauliczny system regulacji łopatek ze sprzężeniem zwrotnym pozwalający na zmianę kąta ich położenia w czasie pracy wentylatora. Płynna możliwość regulacji kąta położenia łopatki pozwala na optymalizację przepływu spalin przez wentylator. Regulacja kąta położenia łopatek od pozycji całkowicie otwartej do całkowicie zamkniętej odbywa się w czasie do 60 sekund. Wentylator wyposaży jest również w dodatkowy mechaniczny wyłącznik zabudowany na dźwigni regulacyjnej zadaniem którego jest zapobieganie przeciążeniu . Obudowa wentylatora jest konstrukcją spawaną wyposażoną w elementy usztywniające. Z uwagi na duże gabaryty obudowa jest konstrukcji dzielonej, co pomaga w montażu wentylatora, ale również umożliwia możliwość kontroli prawidłowości działania wentylatora. W obudowie znajdują się cylindryczne półkołnierze z włożonymi kołnierzami służące do centrowania łożyska.

Zespół wirujący wirnika składa się z piasty wirnika, wirnika wraz z łopatkami w ilości 14 sztuk, układu łożyska tocznego, systemu regulacji kata ustawienia łopatek. Piasta wyposażona jest w tuleję stopniowaną osadzoną skurczowo na wale łożyska. Łopatki wirnika wykonane są ze specjalnego gatunku żeliwa przeznaczonego do odlewania łopatek (GGG40). Każda z 14 sztuk łopatek zamocowana jest do piasty poprzez tzw. trzpienie łopatkowe. Mocowanie łopatek do trzpienia odbywa się za pomocą ośmiu śrub. Każdy trzpień łopatkowy wyposażony jest w łożyska toczne. Wymiana zużytych łopatek nie wymaga konieczności wyjmowania zespołu piasty z obudowy wentylatora. Wirnik wentylatora połączony jest z silnikiem poprzez dwa sprzęgła elastyczne z wałem pośrednim. Układ smarowania stanowi stacja olejowa zapewniająca przepływ oleju o określonej temperaturze do łożyska wentylatora i każdego łożyska zabudowanego w trzpieniu łopatkowym. Wentylator został zaprojektowany w tzw. system wymuszonego ciągu powietrza pozwalający w trakcie pracy wentylatora na zasysanie powietrza zewnętrznego i wtłaczanie go odpowiednimi kanałami do wirnika celem jego schłodzenia i uszczelnienia. Wlot kolanowy wentylatory jest konstrukcją spawaną ze stali węglowej wzmocnioną stosownymi stężeniami. Dyfuzor jest dzieloną konstrukcja spawaną, wewnątrz którego umieszczony jest rdzeń.