Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 ÷ WPO-18/25

Opis produktu


Typoszereg wentylatorów promieniowych wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia składa się z pięciu wielkości:
WPO-10/25; WPO-12/25; WPO-14/25; WPO-16/25; WPO-18/25, których średnice otworów wlotowych wynoszą odpowiednio: ∅100, ∅125, ∅140, ∅160, ∅180 mm.

Wentylatory produkowane są w dwóch wykonaniach przeniesienia napędu:
  • Napęd bezpośredni – wirnik wentylatora mocowany bezpośrednio na wale silnika
  • Napęd sprzęgłowy – przeniesienie napędu poprzez sprzęgło elastyczne montowane pomiędzy układem ułożyskowania a wałem silnika
Rodzaj wykonania wentylatorów:

I. wykonanie zwykłe –
II. wykonanie specjalne – korozjoodporne

Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 służą do przetłaczania czynnika obojętnego i uzyskiwania dużych spiętrzeń przy niewielkich wydajnościach przetłaczanego czynnika. Stosowane są do przetłaczania czynnika o zawartości pyłów wyższej niż 0,3 g/m3 oraz czynnika stwarzającego zagrożenie wybuchu. Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 znajdują zastosowanie w przemyśle i budownictwie do pracy w takich instalacjach, jak :

  • klimatyzacyjnych wysokiego ciśnienia ,
  • wentylacyjnych ,
  • podmuchów do pieców ,
  • technologicznych ,
  • transportu pneumatycznego, gdy wentylator pracuje na tłoczeniu , a materiał transportowany nie przechodzi przez wentylator.

Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 w wykonaniu zwykłym służą do przetłaczania powietrza i innych gazów i par neutralnych o temperaturach dodatnich mniejszych niż 60 [oC] . Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 w wykonaniu zwykłym budowane są na napęd bezpośredni (napęd nr 1); wirnik osadzony bezpośrednio na czopie silnika napędowego .

Wentylator wykonany jest ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości, obudowa wentylatora oraz pozostałe zespoły takie jak wirnik i podstawa stanowią konstrukcję spawaną. Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 w wykonaniu specjalnym służą do przetłaczania zarówno czynnika neutralnego jak i korodującego o temperaturach w zakresie temperatur od 60 od 500 oC .

Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 budowane są z dwoma rodzajami napędu:
  • napęd nr 1 (bezpośredni), gdy wirnik wentylatora osadzony jest bezpośrednio na czopie silnika napędowego – dla temperatur przetłaczanego czynnika do 60 [oC]
  • napęd nr 4 (pośredni), gdy wirnik wentylatora osadzony jest na czopie łożyskowania połączonego sprzęgłem bez poślizgu z silnikiem napędowym – dla temperatur do 500 [oC] i czynnika chemicznie aktywnego. Dla temperatury przetłaczanego czynnika powyżej 300 [oC] stosuje się łożyskowanie chłodzone wodą

Zasadnicze zespoły wentylatora korozjo odpornego: wirnik, obudowa wentylatora wykonane są jako konstrukcja spawana ze stali w gatunku 1H18N9T; podstawa i pozostałe detale wentylatora wykonane są stali konstrukcyjnej zwykłej jakości. Do napędu wirnika w wentylatorach WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 dla obu wykonań stosowane są głównie silniki indukcyjne trójfazowe klatkowe o prędkości synchronicznej 2 900 [obr/min]- 2 biegunowe i 1.400 [obr/min]- czterobiegunowe.

Wentylatory są maszynami roboczymi wytwarzającymi z tytułu swojej pracy określoną moc akustyczną, która w znacznej mierze uzależniona jest od parametrów pracy wentylatora takich jak: parametr sprężu ∆Pc i parametr wydajności QV. Projektując instalację, w której ma pracować wentylator należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie akustyczne. Wentylatory z uwagi na wąską obudowę, i małą średnicę wirnika , oraz stosowane dwu biegunowe silniki emitują wysoki poziom hałasu dlatego przy ich doborze powinno się zaprojektować osobne pomieszczenie dla wentylatorów, obudowy dźwiękochłonne izolujące wentylator od otoczenia, tłumiki, wibroizolatory itp. Zakres wydajności i spiętrzenia przedstawiają charakterystyki opracowane dla gęstości czynnika na wlocie = [1,2 kg/m3] i temperatury do 40 [oC], ciśnienia barometrycznego p= 1013 [hPA] i wilgotności względnej W= 50[%].

Objaśnienie oznaczenia wentylatora:

W – wentylator,
P – promieniowy,
O – ogólnego przeznaczenia
16 – średnica otworu wlotowego w cm,
25 – stosunek średnic wlotowej D1 do wylotowej D2 łopatek koła wirnikowego*100.