Wentylatory promieniowe typu FK

Wentylatory serii FK znajdują zastosowanie w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w instalacjach odpylających, piecach przemysłowych, kotłach parowych (jako wentylatory podmuchowe) suszarniach, oraz przy transporcie różnego rodzaju gazów w procesach technologicznych. Mogą pracować w zależności od układu instalacji z którą współpracują jako:

  • Wentylatory ssące
  • Wentylatory tłoczące
  • Wentylatory ssąco – tłoczące

Są wentylatorami wysokosprawnymi, w wykonaniu standardowym przeznaczone są do przetłaczania gazów chemicznie obojętnych, o stężeniu zapylenia do 0,3 [g/m3] i  temperaturze do 450 [oC]. Obudowa wentylatorów wykonana jest z blachy stalowej o konstrukcji całkowicie spawanej. Produkowane są w ośmiu zasadniczych kierunkach wydmuchu. L0, P0, L2, P2, P4, L4, P6, L6.

W odmianie lekkiej produkowane są do wielkości FK:40, maja one korpus osadzony obrotowo w celu umożliwienia  ustawienia wentylatora do wybranego kierunku wydmuchu. Wirnik wentylatora jest całkowicie spawany. Wirniki są doważane statycznie i dynamicznie z dokładnością gwarantującą spokojna pracę wentylatora.

Graniczne prędkości wirnika wentylatora wynoszą:
Wielkość wentylatora typu: FK (średnica ssania , cm)
FK202530354045505560708090100
Obr/min30003000300030003000230020001800160015001100985985
Do wielkości FK 60 wytwarzane są  z trzema rodzajami napędu:
  • Bezpośrednim – wirnik osadzony jest bezpośrednio na wale silnika , prędkość obrotowa wirnika odpowiada prędkości obrotowej wału silnika
  • Pasowy (R/I) – przeniesienie napędu z jednostki napędowej poprzez układ pasów klinowych , prędkość obrotowa wirnika wentylatora jest różna w stosunku do obrotów silnika. W przypadku napędu pasowego wentylator zabudowany jest na ramie nośnej, która może być wyposażona w wibroizolatory lub mocowana bezpośrednio do fundamentu przy pomocy kotew rozporowych
  • Sprzęgłowy – przeniesienie napędu poprzez sprzęgło podatne. Prędkość obrotowa wirnika wentylatora odpowiada prędkości obrotowej silnika.

Do napędu wentylatorów od wielkości FK70 wzwyż są  stosowane  dwa rodzaje napędów : sprzęgłowy i pasowy .W wentylatorach typu FK od wielkości 120 wzwyż niektóre figury (z uwagi na duże wymiary gabarytowe) skonstruowano w ten sposób, że podstawa pod silnik , ewentualnie pod łożyska  nie dochodzi do obudowy wentylatora , lecz jest krótsza.

Wentylatory typu FK mogą być budowane w wykonaniu specjalnym (np.: wykonanie przeciwiskrowe, przeciwwybuchowe, oraz żaroodporne i kwasoodporne) Poza tym mogą być wykonywane jako jednostronnie i dwustronnie ssące. Wirniki do wielkości FK 20–50 włącznie mogą być z blachy aluminiowej. Wirniki od wielkości FK55 wzwyż mogą być stalowe lub ebonitowe.

Zamieszone wykresy charakterystyk wentylatorów określone zostały dla warunków normalnych tj.

  • gęstości przetłaczanego czynnika ( powietrza ) ϱ = 1,2 kg/m3
  • ciśnienia barometrycznego powietrza p= 1013 hPa
  • temperatury przetłaczanego czynnika w zakresie 20 – 40 0C
  • wilgotności względnej W= 50%