Wentylatory promieniowe typu: WP 20 – WP 40

Wentylatory promieniowe WP 20L – WP 40L są oznaczane wg średnicy króćca wlotowego podawanej w cm. Wyróżnia się następujące typy wentylatorów:

 • WP20L – o średnicy wlotowej fi 200 mm
 • WP22,4 L – o średnicy wlotowej fi 224 mm
 • WP25 L – o średnicy wlotowej fi 250 mm
 • WP31,5 L – o średnicy wlotowej fi 315 mm
 • WP35,5 L – o średnicy wlotowej fi 355 mm
 • WP40 L   – o średnicy wlotowej fi 400 mm

Każda wielkość wentylatora może być wykonywana z jednym z trzech wirników różniących się szerokością, oznaczonych: 0,75, 1,00, 1,25.

Wykonywane są w dwóch rodzajach napędu:
 1. Napęd bezpośrednim – wirnik wentylatora osadzony jest bezpośrednio na czopie wału silnika. Zapewnia przetłaczanie czynnika o temperaturze  do 60 oC.
 2. Napęd sprzęgłowym – wirnik wentylatora zamontowany jest na czopie wałka , który osadzony jest w dwóch łożyskach , na przeciwległym końcu wałka znajduje się koło pasowe zapewnia przetłaczanie czynnika o temperaturze do 300 0C, a w wykonaniu specjalnym do 500 0C.

Wysokosprawne wentylatory promieniowe WP są przeznaczone do przetłaczanie powietrza , gazów  i par obojętnych w przypadkach gdy są wymagane duże spiętrzenia przy niewielkich wydajnościach. Maksymalne zapylenie  zawartości pyłów  nie może przekraczać 0,3 g/m3, Wentylatory serii WP są produkowane w ośmiu zasadniczych położeniach obudowy: P0, P2, P4, P6, L0, L2, L4, L6.

Parametry przepływowe wentylatorów:
 • Wydajność 0,1 do 6,0 m3/s
 • Spiętrzenie całkowite 35 – 1250 Kg/m2
 • Sprawność maksymalna do 0,85 %
Podstawowe elementy wentylatora stanowią:
 1. Obudowa
 2. Wirnik
 3. Silnik
 4. Podstawa silnika
 5. Króciec wlotowy
 6. Łożyskowanie wraz z wałem i podstawą (przy napędzie sprzęgłowym i  pasowym)
 7. Sprzęgło (przy napędzie sprzęgłowym
 8. Przekładnia pasowa (przy napędzie pasowym)
Dodatkowe elementy wyposażenia wentylatorów stanowią:
 • wlot kolanowy
 • aluminiowe odrzutniki ciepła zabudowane pomiędzy układem ułożyskowania a obudową łożysk
 • kompensatory elastyczne na wlocie i wylocie
 • siatka ochronna na wlocie
 • aparat regulacyjny na wlocie zabudowany pomiędzy wlotem kolanowym a obudową
 • izolacja termiczno – akustyczna
Objaśnienie oznaczenia wentylatora  WP20/1,00 L
 • W – wentylator,
 • P – promieniowy,
 • 20 – średnica otworu wlotowego w cm,
 • 1,00 – oznaczenie szerokości wirnika
 • L – oznaczenie owiercenia ramki wlotu i wylotu wentylatora L- oznacza typ lekki

Charakterystyki wentylatorów zostały opracowane dla gęstości czynnika na wlocie ϱ-1,2 kg/m3 i temperatury do 40 [oC], ciśnienia barometrycznego p= 1013 [hPa] i wilgotności względnej W= 50[%]. Każda zmiana gęstości czynnika lub temperatury przetłaczanego czynnika powoduje zmianę wartości ciśnienia i wpływa bezpośrednio na wskaźnik zapotrzebowania mocy wentylatora.