Wentylatory promieniowe typu WPPO, WPWs-/1,4; WPWs-/1,8

Wentylatory serii WPPO i WPWs są przeznaczone głównie do potrzeb energetyki zawodowej i przemysłowej jako wentylatory wyciągu spalin z kotłów parowych. Wentylatory te znajdują również zastosowanie w instalacjach przemysłowych, gdzie zachodzi potrzeba przetłaczania czynnika zapylonego o podwyższonej temperaturze. Kształt wirnika oraz wlotów kolanowych został tak dobrany, aby można było przetłaczać zapylony czynnik przy zagwarantowaniu wysokiej sprawności wentylatora. Ze względu na charakter zastosowania wentylatory te posiadają wloty kolanowe, które gwarantują prawidłowy napływ czynnika na wirnik i podłączenie kanałów spalinowych. Wentylatory WPWs posiadają uporządkowane parametry przepływowe, co umożliwia właściwy wybór wielkości wentylatora oraz stwarza dogodne warunki ich produkcji bez konieczności każdorazowej adaptacji dokumentacji konstrukcyjnej.

Wentylatory te w wykonaniu standardowym przeznaczone są do przetłaczania gazów chemicznie obojętnych, o stężeniu zapylenia do 3 g/m3 i temperaturze do 3000C; w wykonaniu specjalnym produkowane są dla temperatur przetłaczanego czynnika do 4500C. W zakresie temperatur 2000C do 3000C stosuje się odrzutniki ciepła – tarcze chłodzące obudowy łożysk wentylatora montowane bezpośrednio na wale pomiędzy obudową wentylatora a obudową łożysk). Dla temperatur przetłaczanego czynnika powyżej 3000C zalecane jest stosowanie układu ułożyskowania chłodzonego wodą.
W zakresie temperatur przekraczających 3000C przetłaczanego czynnika wentylatory wykonywane są z materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur.

Wentylatory  wykonywane są z trzech rodzajach napędów:
  • napęd bezpośredni (wirnik mocowany bezpośrednio na wale silnika)
  • napęd sprzęgłowy (wirnik mocowany na wałku układu łożyskowania, w którym napęd z silnikiem połączony jest poprzez sprzęgło elastyczne)
  • napęd pasowy (wirnik mocowany jest na wałku układu łożyskowania, w którym przeniesienie napędu z silnika odbywa się poprzez przekładnię pasową.

Charakterystyki wentylatorów dla różnych katów położenia łopatek kierownicy wlotowej. Z uwagi na to, że wentylatory te przetłaczają gazy o gęstości różnej niż normalna podanie stosunku spiętrzenia ∆P do ciężaru właściwego Ɣ, oraz stosunku mocy wentylatora N do ciężaru właściwego Ɣ pozwala na wykorzystanie tak podanych charakterystyk do różnych przetłaczanych gazów.

Wielkości wentylatorów serii WPWs oznaczane są wg średnicy króćca wlotowego podawanej w cm. Oznaczenie 1,8 lub 1,4 wyraża wielkość wentylatora w stosunku do średnic łopatkowych wirnika. Typoszereg wentylatorów WPPO, WPWs składa się  z następujących wielkości : 31,5 40,50,63,71,80,90,112,125,140,160.