Wentylatory promieniowe typu WWOax

Opis produktu


Wentylatory serii WWOax to wysokosprawne wentylatory ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia. Stosowane są w celach wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów, wyciągu spalin, do przetłaczania czynnika obojętnego o zapyleniu do 0,5 g/m3 i temperaturze do 500 0C.

Wykonywane są w trzech rodzajach przeniesienia napędu:
 • w napędzie bezpośrednim dla temperatury przetłaczanego czynnika do 80 oC przy zastosowaniu silnika w specjalnym wykonaniu uszczelnień od strony wału mogą być stosowane dla temperatury przetłaczanego czynnika do 100 oC.
 • w napędzie sprzęgłowym i pasowym dla temperatury przetłaczanego czynnika do 500 0C.

W wersji specjalnej są wykonywane z materiałów odpornych na działanie podwyższonych temperatur oraz kwasów – wykonanie ciepłoodporne, kwasoodporne, korozjo odporne.

Zastosowanie na łopatkach wirników specjalnych gatunków blachy trudnościeralnej pozwala wydłużyć żywotność ich pracy. Wentylatory są wyposażone w silniki elektryczne o zwykłym stopniu ochrony lub w wykonaniu specjalnym: przeciw wybuchowe, pyłoszczelne, przystosowane do współpracy z falownikiem. Wentylatory są wykonywane w od 20 do -125 gdzie oznaczenie cyfrowe oznacza wielkość średnicy wlotu do wentylatora

Dodatkowe wyposażenie wentylatorów obejmuje:
 • wloty kolanowe
 • kompensatory na wlocie i wylocie
 • siatki ochronne na wlocie
 • aparaty regulacyjne na wlocie sterowane ręcznie lub za pomocą siłowników
 • tłumiki hałasu
 • izolację termiczno – akustyczna zabudowaną bezpośrednio na wentylatorze
 • ramy wibroizolacyjne
 • wibroizolatory montowane bezpośrednio do podstawy
 • czujniki drgań i temperatury w obudowach łożysk

Położenie wylotów wentylatorów precyzuje norma PN-92/M-43011 zgodnie z którą kierunek obrotu wirnika zgodny z ruchem wskazówek zegara określa się jako prawy i oznacza się symbolem RD, natomiast kierunek obrotu wirnika przeciwny do ruchu wskazówek zegara oznacza się symbolem LG.

Wentylatory dobierane są w oparciu o ich charakterystyki. Na wykresach poniżej przedstawiono części charakterystyki wentylatorów przy sprawności wyższej niż 0,75 pracujących przy znamionowej liczbie obrotów silników elektrycznych.

Miejsca pracy o najwyższej sprawności oznaczono punktem (punkty optymalne) a ich wartości liczbowe dodatkowo zamieszczono w tabeli. Liczby umieszczone na krzywej spiętrzenia określają dokładnie wielkość wentylatora, prędkość obrotową wirnika, oraz moc silnika.

Do każdej krzywej spiętrzenia przypisany jest jeden silnik napędowy. Wszystkie charakterystyki wentylatorów są sporządzone dla czynnika gęstości = 1,2 kg/m3.

Każdorazowa zmiana gęstości spowodowana między innymi wzrostem temperatury przetłaczanego czynnika powoduje zmianę wartości spiętrzenia i zmianę zapotrzebowania mocy na wale wentylatora.