Wentylatory promieniowe typu WPWDs

Wentylatory serii WPWDs w wykonaniu standardowym przeznaczone są do przetłaczania gazów chemicznie obojętnych, o stężeniu zapylenia do 3 [g/m3] i temperaturze do 250[0C]; w wykonaniu specjalnym mogą być produkowane dla czynników o temperaturze do 450 [0C]. Jeżeli temperatura przetłaczanego czynnika mieści się w zakresie 180 do 300[0C] stosuje się odrzutniki ciepła (są to aluminiowe tarcze chłodzące obudowy łożysk wentylatora montowane bezpośrednio na wale pomiędzy obudową wentylatora a obudową łożysk). Dla temperatur przetłaczanego czynnika powyżej 300[0C] zalecane jest stosowanie układu ułożyskowania chłodzonego wodą.

W zakresie temperatur przekraczających 300[0C] dla przetłaczanego czynnika wentylatory wykonywane są z materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur. Wentylatory WPWDs są zalecane do stosowania przede wszystkim jako wentylatory powietrza i spalin w urządzeniach kotłowych oraz w innych urządzeniach przemysłowych, w których jest wymagana wzmocniona konstrukcja wentylatora.

Dwustrumieniowe wentylatory WPWDs są produkowane wyłącznie z napędem przez sprzęgło podatne a wirnik łożyskowany dwustronnie na łożyskach tocznych. Wentylatory są wyposażone we wloty kolanowe. Na życzenie odbiorcy wentylatory te mogą być wyposażone w osiowy aparat kierowniczy służący do ekonomicznej regulacji parametrów wentylatora. Aparat ten może być przystosowany do sterowania ręcznego lub automatycznego. Dodatkowe wyposażenie wentylatorów stanowić mogą: izolacja termiczno – akustyczna, ramy amortyzacyjne z wibroizolatorami, tłumiki hałasu na wlocie i wylocie wentylatora, kompensatory stalowe lub elastyczne.

Wielkości wentylatorów typu WPWDs są oznaczane wg średnicy króćca wlotowego podawanego w cm. Każda wielkość wentylatora może być produkowana dla stosunku średnic łopatkowych wirnika 1,4 lub 1,8. Wentylatory promieniowe dwustrumieniowe wykonywane są z wlotami kolanowymi bez urządzeń regulacyjnych. WPWDs – /K lub z urządzeniami regulacyjnymi WPWDs-/A+K.